Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện Quân y năm 2018 - HVQY

BỘ QUỐC PHÒNG

HỌC VIỆN QUÂN Y

Số: 1013/TB-HVQY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 12tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện Quân y năm 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 253/KH-NT ngày 28/02/2018 của Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu về việc tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trường trung cấp quân sự năm 2018;

Căn cứ Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ công văn số 07/TSQS-TN ngày 26/03/2018 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng quân sự năm 2018, Học viện Quân y hướng dẫn thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường như sau:

I. XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1.1. Đối tượng xét tuyển thẳng

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

b) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT) đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT;

c) Đối với cấp Quốc gia:

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được đăng ký tuyển thẳng vào đào tạo ngành Y khoa hệ Quân sựY khoa hệ Dân sự tại Học viện Quân y.

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì và Ba môn Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được đăng ký tuyển thẳng vào đào tạo ngành Dược học hệ Dân sự tại Học viện Quân y.

- Đối với thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc gia đã tốt nghiệp THPT xét tuyển thẳng vào Trường theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

1.2. Đối tượng Ưu tiên xét tuyển:

Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí và mức điểm quy định của Học viện, nếu còn chỉ tiêu Giám đốc Học viện sẽ xem xét quyết định ưu tiên xét tuyển:

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán, Lý, Hóa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được đăng ký ưu tiên xét tuyển vào học ngành Y khoa Hệ quân sự Dân sự tại Học viện Quân y.

- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn Toán, Lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được đăng ký ưu tiên xét tuyển vào học ngành Dược học Hệ Dân sự tại Học viện Quân y.

Bảo lưu chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng:

a) Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại Sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2018:

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Đối với thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế, khi làm hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng ngoài giấy tờ quy định trên, phải gửi về trườngbản tóm tắt và bản đầy đủ có xác nhận của Trường THPTĐề tài đã dự thi Đạt giải để Hội đồng xét duyệt. Thí sinh cũng có thể gửi dạng file (bản mềm) qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b) Lệ phí tuyển thẳng: Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính năm 2018.


1.4. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải ĐKDT theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2018. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 5);

b) Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

1.5. Nguyên tắc xét thí sinh đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ Quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Quân y.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ Dân sự không phải qua sơ tuyển.

- Nộp thủ tục đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng, được thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển. Trường hợp số thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vượt quá chỉ tiêu quy định, đối với cả hệ Quân sự và Dân sự thực hiện xét theo thứ tự sau:

1. Thí sinh là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT;

2. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT;

3. Thí sinh đạt giải cấp Quốc gia (Thi Học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học đối với Ngành Y khoa và môn Hóa học đối với ngành Dược học; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật Quốc gia) đã tốt nghiệp THPT;

4. Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển. Trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự tuyển thí sinh đạt từ giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.

Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, trường xét theo tiêu chí phụ như sau:

a) Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

b) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

c) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 1 và tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2: Thí sinh có điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải đăng ký xét tuyển trong năm học THPT lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển;

d) Khi xét đến tiêu chí 3, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN.

2.1. Đối với Hệ Quân sự: Chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Ngành Y khoa Hệ Quân sự như sau:

a. Đối với thí sinh NAM: Tuyển 23 chỉ tiêu (Phía Bắc: 16; Phía Nam: 07)

b. Đối với thí sinh NỮ: Tuyển 06 chỉ tiêu (Phía Bắc: 04; Phía Nam: 02).

2.2. Đối với Hệ Dân sự: 06 chỉ tiêu (Y khoa: 04; Dược học: 02)

Học viện Quân y thông báo để thí sinh biết đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Học viện Quân y năm 2018./.

Nếu có vướng mắc, liên hệ: Phòng Đào tạo, Học viện Quân y, ĐT: 069.698913 hoặc 0983597355.

Nơi nhận:

- Gửi Sở GD&ĐT, Ban TSQS các tỉnh;

- Đăng tin lên Website Học viện;

- Lưu: VT, J4; Sản 30.

GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Đỗ Quyết


Phụ lục 3

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018

(Kèm theo công văn số: 899/BGD&ĐT-GDĐH ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ảnh 4x6


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 201..

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại

các điểm a, b, c, d, đ, e, khoản 2 Điều 7của Quy chế tuyển sinh)

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày tháng năm

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)

4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ………………… Email:………………………

5. Nơi sinh ( tỉnh, thành phố): ...............................................................................................

6. Năm tốt nghiệp THPT .................................................

7. Năm đoạt giải:...........................................

8. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương

Môn đoạt giải

Loại giải, loại huy chương

9. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 201.. môn: ...................................

10. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học:

Số TT

Mã trường

(chữ in hoa)

Mã ngành/Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

1

2

3

4

5

11. Địa chỉ báo tin: .........................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày ....... tháng ........ năm 2018

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ........ năm 2018

Chữ ký của thí sinh


Phụ lục 5

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018

(Kèm theo công văn số:899/BGD&ĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh 4x6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 201..

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

.............................................................................. (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày tháng năm

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)

4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi): ……………………Email:… …………………

5. Nơi sinh (ghi tỉnh, thành phố). ......................................................................................

6. Môn đoạt giải: ................................... Loại giải, huy chương: ......................................

7. Năm đoạt giải......................................

8. Năm tốt nghiệp THPT......................................

9. Đăng ký ưu tiên xét tuyển (như hồ sơ đăng ký dự thi):

Số TT

Mã trường

(chữ in hoa)

Mã ngành/Nhóm ngành

Tên ngành/Nhóm ngành

1

2

3

4

5

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày ....... tháng ........ năm 2018..

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ........ năm 2018

Chữ ký của thí sinh

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Nguồn Hocvienquany.vn
Hoc vien Quan y

Ca mắc ung thư phổi trẻ nhất 15 tuổi tử vong sau 2 năm điều trị - DTNews

07-11-2018 Hits:249 Tin y dược Điều Trị Đau

Ca mắc ung thư phổi trẻ nhất 15 tuổi tử vong sau 2 năm điều trị - DTNews

(Dân trí) - PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, trung bình một năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 24 nghìn ca mắc mới ung thư phổi và có đến hơn 20 nghìn ca tử vong. Số mắc mới - tử vong gần như tương đương bởi đây là căn bệnh phổ biến nhưng...

Read more

Ca mắc ung thư phổi trẻ nhất 15 tuổi tử vong sau 2 năm điều trị - DTNews

07-11-2018 Hits:203 Tin y dược Điều Trị Đau

Ca mắc ung thư phổi trẻ nhất 15 tuổi tử vong sau 2 năm điều trị - DTNews

(Dân trí) - PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, trung bình một năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 24 nghìn ca mắc mới ung thư phổi và có đến hơn 20 nghìn ca tử vong. Số mắc mới - tử vong gần như tương đương bởi đây là căn bệnh phổ biến nhưng...

Read more

Chà bông gà nhiễm tụ cầu - Thủ phạm khiến 55 người ăn bánh mỳ nhập viện - DTNews

07-11-2018 Hits:220 Tin y dược Điều Trị Đau

Chà bông gà nhiễm tụ cầu - Thủ phạm khiến 55 người ăn bánh mỳ nhập viện - DTNews

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm xác định, chà bông gà dùng để chế biến món bánh mì là nguyên nhân khiến 55 trẻ em và người lớn bị ngộ độc. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý cơ sở sai phạm. >> Vụ ăn bánh mì nhập viện: Ruồi gián “vo ve” tại...

Read more

Chà bông gà nhiễm tụ cầu - Thủ phạm khiến 55 người ăn bánh mỳ nhập viện - DTNews

07-11-2018 Hits:167 Tin y dược Điều Trị Đau

Chà bông gà nhiễm tụ cầu - Thủ phạm khiến 55 người ăn bánh mỳ nhập viện - DTNews

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm xác định, chà bông gà dùng để chế biến món bánh mì là nguyên nhân khiến 55 trẻ em và người lớn bị ngộ độc. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý cơ sở sai phạm. >> Vụ ăn bánh mì nhập viện: Ruồi gián “vo ve” tại...

Read more

6 dấu hiệu bất thường báo bệnh tim - DTNews

07-11-2018 Hits:229 Tin y dược Điều Trị Đau

6 dấu hiệu bất thường báo bệnh tim - DTNews

(Dân trí) - Trái tim, một phần không thể thiếu của cuộc sống, nằm trong một khoang bảo vệ là lồng ngực, sẽ thầm lặng thực hiện công việc của mình mà không có bất kỳ dấu hiệu bên ngoài cho người chủ.

Read more

Bình luận

DMCA.com Protection Status