Công bố luận án chuẩn bị bảo vệ cấp trường của NCS. Trương Như Hiển; Chuyên ngành: Ngoại thần kinh và sọ não - HVQY

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật u tủy vùng cổ"

Chuyên ngành: Ngoại thần kinh và sọ não

Mã số: 62 72 01 27

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Như Hiển

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS Vũ Văn Hòe

2. PGS.TS Quách Thị Cần

Cơ sở đào tạo: Học viện Quân y

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

- Cho biết một số đặc điểm dịch tễ (tuổi, giới) của u tủy vùng cổ.

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng chính giúp chẩn đoán các loại u

tủy vùng cổ (u ngoài hoặc trong tủy).

- Cho biết một số đặc điểm, sự phân bố về mặt giải phẫu bệnh của u tủy vùng cổ.

- Cho biết một số đặc điểm của phẫu thuật u tủy vùng cổ:

+ Hầu hết các trường hợp chỉ cần đường phẫu thuật lối sau lấy u (94,8%). Phẫu

thuật lấy toàn bộ u ở u ngoài tủy là 82,3% (P<0,05), u trong tủy 71,4%.

+ Kết quả gần sau phẫu thuật: tốt (ở u ngoài tủy 94,1%, u trong tủy 57,1%),

không thay đổi chủ yếu ở u trong tủy (42,8%).

+ Kết quả xa: tốt (u ngoài tủy 98,0%, trong tủy 85,7%). Về chức năng thần kinh,

có sự hồi phục ở cả hai nhóm là 82,1% so với trước phẫu thuật (P<0,05).

Thời gian phục hồi triệu chứng dưới 6 tháng chiếm 85,8%.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật là tình trạng lâm sàng trước phẫu

thuật, bản chất u và mức độ lấy hết u (P<0,05).

- Cho biết tỷ lệ có biến dạng cột sống cổ sau phẫu thuật (38,1%), liên quan chặt

chẽ với đường cong cột sống cổ trước PT, số cung sau bị cắt và có cắt cung C2/C7.

Bố cục của luận án: luận án gồm 141 trang, trong đó có 46 bảng, 32 hình và 6

biểu đồ. Phần đặt vấn đề (2 trang); chương 1: Tổng quan tài liệu (33 trang); chương 2:

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (21 trang); chương 3: Kết quả nghiên cứu (33

trang); chương 4: bàn luận (49 trang); Kết luận (2 trang); Kiến nghị (1 trang). 168 tài

liệu tham khảo gồm 21 tài liệu tiếng Việt, 147 tài liệu tiếng Anh.

Cán bộ hướng dẫn

PGS.TS. Vũ Văn Hòe - PGS.TS. Quách Thị Cần

Nghiên cứu sinh

Trương Như Hiển

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of thesis: Reseach in diagnosis and surgical treatment of the cervical

spinal cord tumors

Speciality: Neurosurgery Code: 62 72 01 27

Full name: Truong Nhu Hien

Full name of supervisor: 1. Asso. Prof., PhD. Vu Van Hoe

2. Asso. Prof., PhD. Quach Thi Can

Educationnal foundation: Military Medical University

Summary of new main scinetific contribution of the thesis

- The dissertation has found out some of the epidemiological characteristics (age,

gender) of the cervical spinal cord tumors.

- Describe some main clinical and sub-clinical characteristics for diagnosis of the

cervical spinal cord tumors (intramedullary or extramedullary tumors).

- The dissertation has found out some of mainly histopathology characteristics of the

cervical spinal cord tumors.

- Some of the characteristics of the cervical spinal cord tumors surgery have been

pointed out: standard posterior middle aproach can expose the tumors in the most

cases (94.8%). 82.3% of extramedullary tumors were totally removed (P <0.05) and

71.4% of intramedullary tumors were totally removed.

Early postoperative results: good (94.1% of extramedullary tumors, 57.1% of

intramedullary tumors) and there were no changes in 42.8% of the intramedullary

tumors. At the final follow-up: good (98.0% of extramedullary tumors, 85.7% of

intramedullary tumors). On neurological function, with the recovery in both groups

was 82.1% compared to before surgery with P <0.05.

Symptoms recovery time were less than 6 months accounted for 85.8%.

Factors related to the results of surgery are: preoperative status, tumor type,

nature and extent of removal. (P <0.05).

- The cervical spinal deformities after surgery were 38.1%, and closely related to the

spinal curve before, the number of lateral and location of tumors (C2/C7).

Structure of the thesis: The thesis consists of 141 pages, including 2 introduction

pages, 33 pages for overview, 21 pages for study subjects and methods, 33 pages for

study results, 49 pages for discussion, 2 pages for conclusion, 1 pages for suggestion.

There are 46 tables, 32 images, 6 charts and 168 references, including 21 in

Vietnamese and 147 in English.

Name of superviosor Name of graduate student

Prof., PhD. Vu Van Hoe - Prof., PhD. Quach Thi Can Truong Nhu Hien

Tập tin đính kèm: [Tải về]

Nguồn Hocvienquany.vn
Hoc vien Quan y

Ca mắc ung thư phổi trẻ nhất 15 tuổi tử vong sau 2 năm điều trị - DTNews

07-11-2018 Hits:231 Tin y dược Điều Trị Đau

Ca mắc ung thư phổi trẻ nhất 15 tuổi tử vong sau 2 năm điều trị - DTNews

(Dân trí) - PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, trung bình một năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 24 nghìn ca mắc mới ung thư phổi và có đến hơn 20 nghìn ca tử vong. Số mắc mới - tử vong gần như tương đương bởi đây là căn bệnh phổ biến nhưng...

Read more

Ca mắc ung thư phổi trẻ nhất 15 tuổi tử vong sau 2 năm điều trị - DTNews

07-11-2018 Hits:183 Tin y dược Điều Trị Đau

Ca mắc ung thư phổi trẻ nhất 15 tuổi tử vong sau 2 năm điều trị - DTNews

(Dân trí) - PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, trung bình một năm tại Việt Nam ghi nhận khoảng 24 nghìn ca mắc mới ung thư phổi và có đến hơn 20 nghìn ca tử vong. Số mắc mới - tử vong gần như tương đương bởi đây là căn bệnh phổ biến nhưng...

Read more

Chà bông gà nhiễm tụ cầu - Thủ phạm khiến 55 người ăn bánh mỳ nhập viện - DTNews

07-11-2018 Hits:197 Tin y dược Điều Trị Đau

Chà bông gà nhiễm tụ cầu - Thủ phạm khiến 55 người ăn bánh mỳ nhập viện - DTNews

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm xác định, chà bông gà dùng để chế biến món bánh mì là nguyên nhân khiến 55 trẻ em và người lớn bị ngộ độc. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý cơ sở sai phạm. >> Vụ ăn bánh mì nhập viện: Ruồi gián “vo ve” tại...

Read more

Chà bông gà nhiễm tụ cầu - Thủ phạm khiến 55 người ăn bánh mỳ nhập viện - DTNews

07-11-2018 Hits:148 Tin y dược Điều Trị Đau

Chà bông gà nhiễm tụ cầu - Thủ phạm khiến 55 người ăn bánh mỳ nhập viện - DTNews

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm xác định, chà bông gà dùng để chế biến món bánh mì là nguyên nhân khiến 55 trẻ em và người lớn bị ngộ độc. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý cơ sở sai phạm. >> Vụ ăn bánh mì nhập viện: Ruồi gián “vo ve” tại...

Read more

6 dấu hiệu bất thường báo bệnh tim - DTNews

07-11-2018 Hits:207 Tin y dược Điều Trị Đau

6 dấu hiệu bất thường báo bệnh tim - DTNews

(Dân trí) - Trái tim, một phần không thể thiếu của cuộc sống, nằm trong một khoang bảo vệ là lồng ngực, sẽ thầm lặng thực hiện công việc của mình mà không có bất kỳ dấu hiệu bên ngoài cho người chủ.

Read more

Bình luận