Bệnh viện Bạch Mai triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp" - BVBM

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ y tế tại quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2016 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp", chiều 06/9/2016, Ban chỉ đạo triển khai cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" Bệnh viện Bạch Mai đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất để thông qua kế hoạch tổng thể và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

trng_cy_3.jpg

Tại Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc diễn ra ngày 04/6 ở Nghệ An, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo các bệnh viện trong cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định 2151/QĐ-BYT, đổi mới toàn diện phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế theo hướng xây dựng các cơ sở y tế “Xanh- Sạch -Đẹp”, bắt đầu từ việc làm sạch nhà vệ sinh, khuôn viên, khu sinh hoạt chung, hệ thống giao thông trong bệnh viện... Mặc dù việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh tại các cơ sở y tế đến nay đã đang đi vào nề nếp và đã có nhiều thay đổi đáng kể, song tiêu chí cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” cũng sẽ được chú trọng hơn khi đánh giá, xếp loại bệnh viện hàng năm. Theo đó, ngày 15 tháng 7 năm 2016, Bộ y tế đã ban hành quyết định số 3638/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp".

trng_cy.jpg

Tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 18 tháng 8 năm 2016 Bệnh viện đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" gồm 63 thành viên là Lãnh đạo các đơn vị trong toàn bệnh viện do Giám đốc Nguyễn Quốc Anh trực tiếp làm Trưởng ban; thừa lệnh Giám đốc chỉ đạo trực tiếp việc triển khai kế hoạch là Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Hiền. Chiều ngày 6 tháng 9 năm 2016, Ban chỉ đạo đã họp phiên toàn thể đầu tiên để thông qua kế hoạch tổng thể và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Trước đó, ngày 21 tháng 7, Khoa Truyền nhiễm, Trung Tâm Phục hồi chức năng và Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện đã tổ chức buổi vệ sinh và trồng cây xanh xung quanh khu vực trụ sở làm việc của đơn vị

Bạch Mai
Nguồn Bachmai.gov.vn

Bình luận